โปรเจ็ค Mrs.WoW สร้างอาชีพ บริษัท มิสซีสว๊าว (ประเทศไทย) จำกัด ขอมอบอาชีพจำนวน 400 ตำแหน่งกับผลิตภัณฑ์ฟองน้ำอเนกประสงค์เซ็ททดลอง 10 ชิ้น มูลค่า 350 บาท ให้ผู้ที่สนใจได้ลองนำไปใช้และจัดจำหน่ายต่อ ผู้โชคดีที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับ 1.ฟองน้ำอเนกประสงค์ (ซองฟ้า) จำนวน 10 ชิ้น มูลค่า 350 บาท 2.ตัวแทนพี่เลี้ยง ที่จะคอยช่วยดูแลและแนะนำเรื่องการขายและผลิตภัณฑ์ คลิกลงทะเบียน