บริษัท มิสซิสว๊าว (ประเทศไทย) จำกัด โดย คุณ ชไมพร กรีเซ็บเนอร์ ประธานกรรมการบริษัท ได้จัดงานสัมมนาหลักสูตรสำหรับผู้นำ สำหรับตัวแทนระดับ Grand dealer และ Founder เพื่อให้ได้เรียนรู้ทางด้านการตลาดและการขายรวมทั้ง การพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้นำ เพื่อนำมาปรับปรุงใช้ในการบริหารทีม และรองรับการขยายตัวของบริษัท โดยให้มีเนื้อหาครอบคลุมทุกด้านของการเป็นผู้นำโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการพัฒนาบุคคลและวางแผนกลยุทธ์เพื่อสายงานของตนได้รับเกียรติจากคุณโอม หะริน จงเจริญรัตน์ แห่ง LifeEnricher สถาบันฝึกอบรมที่มุ่งมั่นสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาทุกๆด้านของชีวิตไม่ว่าจะเป็น การเงิน, การงาน, ความสัมพันธ์, ความสุข และ ชีวิต มาเป็นวิทยากรพิเศษในวันที่ 22 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ t.k. palace hotel & convention