สัญญาและกฎการขายสินค้าแบรนด์มิสซีสว๊าว “Mrs.WoW”

สัญญาต่อไปนี้ทำขึ้นระหว่าง บริษัท มิสซีสว๊าว ประเทศไทย จำกัด ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัท” ฝ่ายหนึ่งกับผู้สมัครสมาชิกตามใบสมัครสมาชิกซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ตัวแทน” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาตกลงกันโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.เรื่อง การสมัครสมาชิก

1.1.สามารถสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ โดยทำการสั่งซื้อสินค้าขั้นต่ำตามที่บริษัทฯ กำหนด (ห้ามคละประเภทสินค้า)
     1.1.1 ตัวแทนจะต้องลงทะเบียนอย่างถูกต้องในระบบ Web Site  ของทางบริษัทฯ และต้องส่งหลักฐานการสมัครในการยืนยันสิทธิ์การเป็นตัวแทนอย่างสมบูรณ์

1.2 ตัวแทนตกลงยอมรับจะเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าของบริษัทตามที่ได้ตกลงเปิดบิล ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อีกทั้งจะใช้ความรู้ความสามารถที่จะส่งเสริมสินค้าของบริษัทฯ ให้เป็นที่แพร่หลาย และให้คำรับรองและสัญญาว่าจะไม่กระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดให้เป็นเสื่อมเสียและกระทบกระเทือนกับการจำหน่ายสินค้าดังกล่าว

1.3 ตัวแทนจะไม่กระทำการลอกเลียนแบบสินค้าของบริษัท ไม่ว่าจะในเชิงพาณิชย์หรือใดๆ รวมทั้งไม่จำหน่ายสินค้าประเภทเดียวกันกับของบริษัท ที่ตัวแทนจำหน่ายอยู่ ในตลอดระยะเวลาการเป็นตัวแทน

1.4 ในการใช้ชื่อ และเครื่องหมายการค้าของบริษัท สงวนสิทธิ์เฉพาะสินค้าของบริษัทเท่านั้น โดยจะไม่กระทำการใดที่อาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียหรือมีผลกระทบในทางเสียหายต่อสินค้าหรือภาพลักษณ์ของบริษัท

2.เรื่อง การขายตัดราคา

2.1 ห้ามตัวแทนขายสินค้าทุกชนิดต่ำกว่าทางบริษัทได้กำหนดไว้ มีรายละเอียดดังนี้

    – ตัวแทนทุกท่านสามารถโพสขายสินค้าได้ในราคาขายปลีกและราคาโปรโมชั่นตามที่บริษัทกำหนดไว้เท่านั้น

   – ไม่อนุญาตให้โพสต์แสดงราคาเรทตัวแทนบนแพลตฟอร์มทุกช่องทางของ Socail Network

2.2 ห้ามตัวแทนจัดโปรโมชั่นกระตุ้นยอดขาย เสนอเงื่อนไขพิเศษใดๆ หรือการทำให้เกิดการลดราคาของตัวสินค้าให้ต่ำกว่าที่บริษัทกำหนด หากมีการจัดทำที่ส่งผลกระทบกับการขาย ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบในการกระทำดังกล่าวทั้งสิ้น หากโปรโมชั่นที่จัดมีผลกระทบต่อภาพรวม หรือระบบการขายของบริษัท ทางบริษัทจะดำเนินการลงโทษตามกฏของบริษัท

2.3 การเปิดบิลเพื่อเป็นตัวแทนจำหน่าย ไม่สามารถคละประเภทสินค้าได้ เนื่องจากจะส่งผลกระทบต่อเรทราคาสินค้านั้นๆ

3.เรื่อง การย้ายสายงาน

3.1 ตัวแทนจำหน่ายท่านใดต้องการย้ายสายงาน ต้องลาออกจากการเป็นตัวแทนจำหน่ายภายใต้สายงายเดิมก่อน ระยะเวลาการพ้นสภาพจากการเป็นตัวแทนจำหน่ายระยะเวลา 30 วัน  จึงจะสามารถเริ่มต้นการเป็นตัวแทนกับสายงานใหม่ได้ ( คะแนนสะสมโปรโมชั่นทริปท่องเที่ยวไม่สามารถสะสมร่วมกับสายงานใหม่ได้ )

4.เรื่อง การซื้อขายข้ามสายงาน

4.1 ตัวแทนจะต้องเบิกของกับแม่ทีมสายงานตนเองเท่านั้น

4.2 แม่ทีมห้ามขายของให้ลูกทีมของสายงานอื่นเด็ดขาด

4.3 หากมีผู้แอบอ้างขอเบิกของ/สั่งของ หรือเสนอข้อพิเศษ ตลอดจนเงื่อนไขต่างๆ ที่แอบอ้างว่ามาจากบริษัทหรือฝ่ายบริหารของบริษัท ให้ทำการตรวจสอบกับบริษัทโดยตรงทุกครั้ง หากไม่ได้ออกจากบริษัทจริง ทางบริษัทขอไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น  หากพบเห็นตัวแทนจำหน่ายท่านใดละเมิดการกระทำดังกล่าว บริษัทจะดำเนินบทลงโทษตามกฎของทางบริษัททันที

4.4 ห้ามมิให้ตัวแทนจำหน่ายในทุกระดับ แสดงเจตนาและพฤติกรรมที่มุ่งหวังให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ทางการเงินและทรัพย์สิน ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อ บริษัท แม่ทีม แม่ทัพ และตัวแทนจำหน่ายด้วยกัน ให้ถือว่าเป็นการทุจริตที่เป็นโทษทางกฎหมายอาญา
หากตัวแทนทำผิดข้อตกลงดังกล่าว บริษัทจะดำเนินการทางกฎหมายทันที โดยไม่มีข้อยกเว้น

5.เรื่อง ช่องทางการจำหน่ายสินค้า

5.1.ไม่อนุญาตให้จัดจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทาง E-Marketplace ของทางร้านค้าหรือแอปพลิเคชั่นอื่นๆ เช่น  Shopee , Lazada , Kaidee , Pantip Market เป็นต้น

6.เรื่อง การสร้างความเสียหายต่อบริษัท แม่ทีม และตัวแทนจำหน่ายในบริษัท

6.1 ห้ามใช้คำพูด การกระทำ หรือพฤติกรรมใดๆที่มีการระบุถึง ชื่อของบริษัท  ชื่อของแม่ทีม และชื่อของตัวแทน (ทั้งในสายงานและต่างสายงาน) ในเชิงลบ หรือทำให้เกิดความเสื่อมเสีย หรือทำให้เกิดความเสียหายในทุกๆช่องทางของการสื่อสาร และทุกๆกรณี

6.2 ห้ามตัวแทนนำข้อมูลรวมถึงเอกสารภายในของทางบริษัท และ/หรือ ข้อมูลส่วนตัวของตัวแทนจำหน่าย ไปเผยแพร่กับบุคคล หรือองค์กรภายนอก เพื่อก่อให้เกิดความเสื่อมเสีย หรือเสียหายใดๆทั้งสิ้น  

6.3 ห้ามใช้คำพูดส่อเสียด หรือกล่าวหาเชิงลบโดยเป็นเท็จ ในช่องทาง Social ทุกประเภทซึ่งมีข้อความ หรือคำพูด ทำให้บริษัท เสื่อมเสียชื่อเสียง และ/หรือ ชักชวนตัวแทนในสายงานของบริษัท ไปร่วมการค้าหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายของแบรนด์อื่นๆ ที่ไม่ใช่สินค้าภายใต้บริษัท Mrs.Wow  

หากตัวแทนทำผิดข้อตกลงดังกล่าว บริษัทจะดำเนินการทางกฎหมายทันที โดยไม่มีข้อยกเว้น

7.เรื่อง การรักษาสถานะภาพการเป็นตัวแทน

7.1 ตัวแทนจะต้องมียอดการสั่งซื้อสินค้าจากแม่ทีมของตน โดยไม่ทิ้งระยะเวลานานเกิน 3 เดือนต่อการสั่งซื้อ

7.2 ตัวแทนจะต้องเข้าใช้งานเว็บไซต์ เพื่อเป็นการรักษาสถานะการเป็นตัวแทน หากตัวแทนไม่สะดวกหรือไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์ได้ให้ขอรับคำแนะนำผ่านช่องทาง Line @ : @mrs.wowmkt หรือคลิก https://lin.ee/i6QMLLt

7.3 หากตัวแทนท่านใดมีความประสงค์ที่จะลาออกจากการเป็นตัวแทนจำหน่ายของทางบริษัท สามารถแจ้งไปที่แม่ทัพสายงานของตนเองได้ทันที

8.เรื่อง คำต้องห้ามที่ใช้ในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์สินค้า

  8.1 มีระบบการโยนออเดอร์

  8.2 การันตีความสำเร็จทุกคน

  8.3 ขายไม่ได้ยินดีรับซื้อคืน

  8.4 สามารถขจัดทุกคราบสกปรก

  8.5 ไม่จมสต็อค

หากตัวแทนทำผิดข้อตกลงดังกล่าว บริษัทจะดำเนินการดังต่อไปนี้

ก. ตักเตือนจากบริษัท

ข. ลบรหัส ยกเลิกสัญญาตัวแทน รวมทั้งสิทธิประโยชน์ต่างๆที่ตัวแทนจะได้รับ

ค. ดำเนินการทางกฎหมาย

ตัวแทนได้อ่านและเข้าใจข้อตกลงในสัญญาฉบับนี้โดยตลอดแล้ว จึงตกลงปฏิบัติตามข้อตกลงของสัญญา